Historie
In 1893 opent het 'Museum van Voorwerpen ter Voorkoming van Ongelukken en Ziekten in Fabrieken en Werkplaatsen' in Amsterdam haar deuren. Het Veiligheidsmuseum kent een gestaag groeiend publiek. Ook de activiteiten worden gaandeweg uitgebreid. In de jaren twintig komen er opleidingen en bedrijfsadviezen bij. Vanaf 1922 geeft het Veiligheidsmuseum 'veiligheidsplaten' uit. Affiches die lange tijd een goed beeld geven van hoe de betrokken mensen werk en veiligheid in die tijd zien. 
 
Het belang dat veilig werken voor de ontluikende verzorgingsstaat vertegenwoordigt, wordt zichtbaar gemaakt in de financiering van het Veiligheidsmuseum. De Rijks- en later de Sociale Verzekeringsbank dragen de lasten. In 1953 wordt het Veiligheidsmuseum het Veiligheidsinstituut. In de 80-er jaren komt dat proces in een stroomversnelling als uit het Veiligheidsinstituut eerst het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) ontstaat dat later overgaat naar TNO. Van het Veiligheidsinstituut werd daarna niets meer vernomen. Voor vele risicoprofessionals een aderlating die terug gedraaid moet worden.  
 
De reincarnatie van het Veiligheidsinstituut
In de huidige tijd waar ICT, e-learning en kenniswerving via sociale media de boventoon voeren bij opleidingen zijn vele docenten en trainers, van mening dat er op het gebied van arbeidsveiligheid (inclusief werk in eigen tijd), behoefte is aan meer praktijkgerichte trainingen en opleidingen. Ook de mogelijkheid om ervaring op te doen en veiligheid te beleven op praktische werksituaties wordt als welkome aanvulling gezien op huidige opleidingen. Voeg daarbij het gegeven dat arbeidsveiligheid pas serieus onder de aandacht komt bij aanvang van het arbeidsproces dan zijn de uitgangsstellingen van het ‘nieuwe’ Nederlands Veiligheidsinstituut, relevant en baanbrekend te noemen. 
 
Het NLVI profileert zich als onafhankelijk, maatschappelijk breed gedragen non-profit organisatie die zich inzet voor veilig werken, in de ruimste zin, tijdens werk- en in privésituaties. Het NLVI, richt zich op veiligheidseducatie in het gezin (opvoeding) en vanaf de eerste kleuterschool, doorlopend via basis, voortgezet- en hoger onderwijs naar de werkplek. Deze aanpak zal een positieve bijdrage leveren aan het bewustzijn en gedrag (tegenwoordig een veel besproken onderwerp) ten aanzien van arbeidsveiligheid waardoor meer begrip en verantwoording in het arbeidsproces zal ontstaan. Het aantal incidenten zal naar mening van het NLVI hiermee aanmerkelijk verminderen. 
 
De initiatiefnemers van de Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI) hebben bij aanvang samen met een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen en gerelateerde organisaties de doelstellingen, vormgeving en plaats in de samenleving van het NLVI vastgelegd. Een aantal van hen herinneren zich het VI te Amsterdam nog als een leerzame instelling voor jong en oud terwijl anderen positieve ervaringen hebben bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen. Het NLVI heeft als uitgangsstelling: VEILIGHEID, JE KAN ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN!

 

Het initiatief
De oorsprong van het idee voor het starten en exploiteren van een praktijk gericht beleving- annex trainingscentrum ligt niet bij de confrontatie van het verdwenen Veiligheidsinstituut maar bij een aantal praktisch ingestelde en bezorgde Arboprofessionals. Innitiatiefnemer Gilles van Zweeden en collegae zijn van mening dat het aantal incidenten aanmerkelijk teruggedrongen kan worden door praktische veiligheids- opleiding-, training- en beleving toe te voegen aan de huidige, voornamelijk theoretische (o.a. e.learning) opleidingen. 
 
De doelstellingen het Nederlands Veiligheidsinstituut worden vandaag de dag breed gedragen door vele deskundigen en organisaties. Zeer zeker met het oog op het nog steeds groot aantal ongevallen met letsel in onze samenleving. De huidige industriële trainingscentra in de petrochemische industrie maar zeer zeker het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen zijn een belangrijke inspiratiebron voor het NLVI.  
Stichting NLVI

Doelstelling

Het NLVI profileert zich als onafhankelijk, maatschappelijk breed gedragen non-profit organisatiedie zich inzet voor veilig werken, in de ruimste zin, tijdens werk- en in privésituaties. Het NLVI,richt zich op veiligheidseducatie in het gezin (opvoeding) en vanaf de eerste kleuterschool,doorlopend via basis, voortgezet- en hoger onderwijs naar de werkplek. Deze aanpak zal eenpositieve bijdrage leveren aan het bewustzijn en gedrag (tegenwoordig een veel besprokenonderwerp) ten aanzien van arbeidsveiligheid waardoor meer begrip en verantwoording in hetarbeidsproces zal ontstaan. Het aantal incidenten zal naar mening van het NLVI hiermeeaanmerkelijk verminderen.

Om het veiligheidsbewustzijn te optimaliseren is de toegankelijkheid tot hetNederlands Veiligheidsinstituut ruim en laagdrempelig. Er worden les-/ trainingsprogramma'saangeboden over privéomstandigheden, primair- en voortgezet onderwijs tot introductie in- endoorlopen van het arbeidsproces. Veiligheidsopvoeding en educatie in privéomstandighedenvormen hierbij een cruciaal onderdeel.

Het NLVI is ingericht om veiligheid ‘pro- en interactief’ te beleven. Real Life Safety werksituatiesworden weergegeven en zorgen voor een beleving die het 'Herkennen van gevaren op de werkplek' (en omgeving) zal verbeteren. Na een Real Life Safetybeleving of het doorlopen van een cursus of training kunnen veiligheidsgevaren en risico's snelleren beter worden herkend waardoor het aantal (bijna) ongevallen zal verminderen en persoonlijkleed, behandel- en verzuimkosten worden voorkomen. Tevens wordt het begripveiligheidsbewustzijn in een vroeg stadium (privé opvoeding, basis- en voortgezet onderwijs)bijgebracht waardoor intrede in het arbeidsproces makkelijker en met minder risico's zal verlopen.Wij zijn van mening dat hierdoor meer begrip voor elkaar ontstaat en socialespanningen zullen afnemen.

Bijsluiter
Een aantal van onze diensten zijn nog in ontwikkeling, dus blijf onze nieuwsrubriek en blog volgen
 
Om de neutrale status van het NLVI te benadrukken zullen, met uitzondering van eigen unieke producten, geen trainingen en opleidingen worden verzorgd.
 

Nu inschrijven VK Masterclass

Nu nog aanmelden!

Download nu het
inschrijfformulier

Leveringsvoorwaarden

Inschrijfformulier