NLVI Kenniskring

Vind jij ook dat VEILIG WERKEN belangrijk is?

Vind jij ook dat de stem van de Arbo professional meer gehoord moet worden?

Vind jij ook de er veel over veiligheid wordt gesproken maar weinig daadkracht getoond wordt?

Vind jij ook dat veel praktische mogelijkheden tot verbetering niet worden benut of beloond?

Join ons Netwerk
Ben je het eens met de bovenstaande stellingnamen of kun je dit nog aanvullen, neem dan deel aan de NLVI Kenniskring en denk mee of werk mee aan een beter of zelfs duurzaam veiligheidsgedrag. De NLVI-Kenniskring vindt jou bijdrage, kennis en ideeën belangrijk en bieden de gelegenheid om dit actief onder de aandacht te brengen of te realiseren.

Het NLVI is geen: traditionele (ouderwetse) vereniging van een selecte groep personen maar een vooruitstrevende actieve organisatie zonder winstoogmerk, bestemd voor alle Arbo-professionals (aanbieders, gebruikers en handhavers), met een effectief bedrijfsmatige structuur, sociale betrokkenheid en een KennisKring van deelnemers en partners, met één algemeen doel : Voorkomen en beperken van ongevallen en incidenten met en zonder schade.

Het NLVI doet geen activiteiten die anderen beter kunnen! Het NLVI biedt wel voordelen voor deelnemers en partners.

Onze missie; Vernieuwen en veilig verbinden
Wij informeren, raadplegen en verbinden Arbo-professionals (deelnemers en partners) en wisselen op attractieve wijze inzichten, kennis en kunde uit. Binnen ons netwerk bevindt zich enorm veel kennis en expertise die je helpen met de meest diverse uitdagingen, kansen en problemen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in arbo-land en volg onze activiteiten. Maak gebruik van alle mogelijkheden om incidenten met en zonder schade of letsel te reduceren en zelfs te voorkomen en bij schade de gevolgen tot het minimum te beperken.

Kenniskring voordelen
Het NLVI en haar groeiende groep van partners bieden deelnemers aan de Kenniskring aantrekkelijke voordelen. NLVI Voordeelbox.

Voor slechts € 75,00 per jaar ben je deelnemer aan de NLVI Kenniskring en profiteer je direct van de voordelen en mogelijkheden.

Bij toetreding in de loop van het jaar is steeds een jaarbijdrage voor dat jaar verschuldigd naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden. De verschuldigde bijdrage voor de laatste twee manden worden gevoegd bij de jaarbijdrage van het volgende kalenderjaar. De factuur dient binnen 21 dagen na dagtekening te worden betaald. Zonder opzegging loopt de partnerovereenkomst automatisch door. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 november.

Voor inschrijven download het formulier, vul het in en stuur het op!

Download het aanmeld formulier

NLVI Voordeelbox

Als deelnemer van de NLVI KennisKring profiteer ik van het dynamisch netwerk van partners en deelnemers en geniet van de volgende voordelen;

 • Gratis deelname aan de Pitch bijeenkomsten.
 • Gratis deelname aan de Jaarlijkse Partnerbeurs (vanaf 2020)
 • Gratis deelname aan de andere NLVI evenementen.
 • Gratis beknopt veiligheidsadvies of ondersteuning.
 • Gratis PDF boekje ‘Veilig Tips Thuis’.

Als deelnemer van de NLVI KennisKring profiteer ik van de volgende kortingen:

 • 5% NLVI cursus Arbo-Masterclass
 • 10% NLVI Safety Spotter presentatie
 • 10% NLVI Gadgets (posters, koffiemok e.d.)

Korting op producten van NLVI Partners

 • 4Qualis Safety Management platform -/- 5% korting op aanschaf
 • Magazine ‘De Veiligheidskundige’ -/- 25% op abonnement via kortingscode
 • Powerfull Presentations -/- 10% Het werkatelier “Upgrade jouw PowerPoint en bereik meer als je spreekt”. (via kortingscode)
 • ARBO-K Safety & Security BV -/-10% op aanschaf inbraaksysteem
 • ALEX Advocaten: Telefonische helpdesk. Het gratis beantwoorden van telefonische (juridische) vragen op het gebied van het sanctierecht (mits de vraag zonder nader uitzoekwerk direct door ons kan worden beantwoord); Korting van € 250,00 ex btw op 1e factuur als een overeenkomst van opdracht tot stand komt.

Het NLVI doet geen activiteiten die anderen beter kunnen.

Vanuit de KennisKring is er één gemeenschappelijk doel:

Het voorkomen en beperken van ongevallen met en zonder letsel of schade

NLVI Partners

Het Nederlands Veiligheidsinstituut – NLVI heeft een netwerk van > 8.600 LinkedIn connecties en een direct mailbestand van > 5.750 Arbo gerelateerde contacten. Mede door haar aansprekende doelstellingen voor arbeidsveiligheid op en buiten de werkplek is het NLVI als onafhankelijke, non-profit organisatie de aangewezen organisatie voor promotie activiteiten van uw bedrijf of organisatie.

Onze missie; Veilig verbinden en vernieuwen
Wij informeren, raadplegen, verbinden arbo-professionals en wisselen op attractieve wijze inzichten, kennis en kunde uit. Binnen onze netwerken bevindt zich enorm veel kennis en expertise die wij kunnen sturen en verspreiden.

Blijf niet achter op gebied van Veilig Werken en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Arboland. Samen met onze partners bieden wij alle mogelijke dienstverlening en producten om incidenten met en zonder schade of letsel te reduceren en zelfs te voorkomen en bij schade de gevolgen tot het minimum te beperken.

Join ons Netwerk
Het NLVI partner programma is uitermate geschikt voor hen die veiligheid, veilig werken, het voorkomen, terugdringen en beperken van schade echt belangrijk vinden en dit tevens zien als maatschappelijke betrokkenheid.

Partner programma
Het NLVI partnerprogramma biedt vier mogelijkheden met een diversiteit aan promotionele activiteiten en voordelen.

Wij komen graag bij je langs om je meer te vertellen en de mogelijkheden door te spreken.

Voor inschrijven maak je keuze in de kolom JOIN ONS NETWERK

  Support Partner Netwerk Partner Netwerk+ Partner Premium Partner
Activiteit ▼Jaarbijdrage ► € 750,00 € 1.750,00 € 3.000,00 € 6.000,00
Bedrijfslogo op de NLVI website
Vermelding op website partnerpagina + link
Bedrijfslogo op nieuwsbrief en sociale media
Uitnodiging voor NLVI events
Delen op sociale media i.o.
Voorrang op activiteiten of VIP    
Advies Arbeidsveiligheid (beknopt)    
Korting op Mailservice 20% 30% 40% Gratis
Pitch presentatie 15 min. i.o. 1x 2x 2x
Korting Safety Spotter training / presentative 5% 10% 15% 33%
Korting NLVI opleidingen, i.c. Arbo Masterclass 5% 5% 10% 13%
Korting NLVI posters en gadgets 5% 10% 15% 25%
Deelname Jaarlijks Kenniskring Congres Banner 4m2 6m2 >6m2
Alle kortingen uit de VOORDEELBOX

 
Het bedrag van de jaarbijdrage, geldig voor 12 maanden na inschrijfdatum, wordt gedurende vijf jaar als volgt gefactureerd: 1e jaar 100%, 2e jaar 80%, 3e jaar 60%, 4e jaar 50%, 5e gratis.
De factuur dient binnen 21 dagen na dagtekening te worden betaald. Zonder opzegging loopt de partnerovereenkomst vijf jaar automatisch door. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 november.

Download het inschrijfformulier

Join ons netwerk

Nu inschrijven VK Masterclass

Nu nog aanmelden!

Download nu het
inschrijfformulier

Leveringsvoorwaarden

Inschrijfformulier