Scholen & Jongeren

Bewezen lesmethoden: Vroeg beginnen met veiligheidseducatie

Het Nederlands Veiligheidsinstituut is gespecialiseerd in trainingen voor jongeren. De reden hiervoor is dat er niet vroeg genoeg kan worden begonnen met de educatie rond veiligheid. Op school & thuis. Via het reguliere onderwijs en de extra programma's zorgt het Nederlands Veiligheidsinstituut in samenwerking met vele scholen voor een leuk en aantrekkelijk pakket aan programma's voor de bewustwording in veiligheid.

Velen met ons vinden dat er te laat wordt gestart met veiligheidseducatie. Om meer begrip voor samenwerken en arbeidsveiligheid te kweken moeten we niet wachten met veiligheidstraining tot aanvang van het arbeidsproces. Nee, we moeten met veiligheid starten in privésituaties tijdens het opvoeden, in het kleuteronderwijs, de basisschool en voortzetten tot en met het arbeidsproces, want VEILIGHEID............................... is en blijft opvoeden!

Beschikbaar zijn inmiddels:

  • Opleidingsprogramma’s voor kleuter- (vanaf 4 jaar), basis- en voortgezet onderwijs
  • Het boekje 'NLVI Tips Thuis'

Scholen en specifieke jongerengroepen

Bent u verantwoordelijk voor het lesprogramma binnen uw school of opleidingsinstituut en wilt u eens een verkenning doen naar onze programma's? Vraag eens meer informatie op over onze speciale leerprogramma's. Ontzettend leuk voor uw leerlingen met een zeer hoog leergehalte over veiligheid. De kinderen zullen dit direct thuis toe gaan passen! Ook wijzen wij u op onze leergang om docenten te trainen om zelfstandig veiligheidseducatie te verrichten op school. 

  • Een uurtje lachen en leren van veiligheidsbloopers
  • Leer mee met NAPO een Osha-Eu productie
  • Training op specifieke expositiesituaties
  • Lesprogramma basisonderwijs (m.b.v. Doe koffer)
  • Lesprogramma voortgezet onderwijs (SWB)
  • Train de trainer (basis e.o. voortgezet onderwijs)

Neem als school en onderwijsinstelling uw verantwoordelijkheid om veiligheid op de agenda te zetten. Het Nederlands Veiligheidsinstituut helpt u richting te geven aan uw onderwijsprogramma. Per mail of telefonisch adviseren wij u over passende leermethoden. 

Meer informatie
Onderwerpen

Meest populair: Voor docenten

Train de trainer. Wij leren docenten trainen in het geven van veiligheidseducatie voor op school. Voor zowel het basis- en het voortgezet onderwijs. Vraag eens naar ons trainingsprogramma. 

Direct per mail contact

Stuur uw mail naar info@nlvi.nl

Direct per telefoon informatie 

Bel direct naar 06-22850102 om ons maatwerk in praktische trainingen te bespreken. Leuke lesprogramma's voor uw leerlingen. Voor elke leeftijd beschikbaar.