Cursus en trainingsaanbod

Het NLVI richt zich op unieke, praktisch gerichte opleidingen met relatie aan Arbo- zaken en -adviseurs. De lesprogramma's zijn naast theoretische aspecten veelal omlijst met praktische oefeningen en casus. E.e.a. gestaafd door de leerpiramide van Bales.

“Ik hoor en ik vergeet.    
  Ik zie en ik onthoud.  
    Ik doe en ik begrijp.”

Training / Cursus

 1. Safety Spotter - Herkennen van gevaren op de werkplek.
 2. Alles over de RI&E, TRA, LMRA, Werkvergunning en Toolbox.
 3. Arbo Masterclass – “Beïnvloeden van gedrag”.
 4. Coachende vaardigheden voor de (Arbo) adviseur.
 5. Veiligheid in privétijd.
1. Safety Spotter - Herkennen van gevaren op de werkplek

De Safety Spotter ‘Herken de Gevaren’ is een praktische interactieve trainingsmethode voor het herkennen van gevaren op de werkplek. Leer het verschil tussen RI&E en TRA, gevaar en risico. Leer, ook in teamverband, kijken en analyseren om incidenten te voorkomen.

 

Doelgroep:

 • Uitvoerende medewerkers
 • Toezichthouders
 • VGWM commissieleden
 • Preventiemedewerkers
 • BHV’ers
 • Arbocoördinatoren
 • Arbo professionals
 • HR medewerkers

Inhoud:

 • Uitleg en logische opbouw vanuit de potentiële gevaarsituatie;
 • De RI&E als uitgangspunt. Uitleg over het ‘Hoe, Waarom en Gebruik’
 • De TRA als mogelijk vervolg
 • De Werkvergunning voor het vastleggen van afspraken
 • De LMRA bij aanvang werk

Praktijk cases:

Keuze uit 12 werkpleksituaties met specifieke potentiele gevaren.

 • Wat zijn de gevaren?
 • Welke risico’s kunnen hieruit voortkomen?
 • Hoe kunnen de risico’s worden beperkt?
 • Hoe kunnen de gevaren worden beheerst?

Toepassing:

De Safety Spotter trainingsmethode kan gebruikt worden als;

 • Praktische veiligheidstraining
 • LMRA training
 • Toolbox
 • Aanvullend op elke veiligheidsopleiding zoals VCA, OVK, MVK e.d.
 • Leerzaam teambuildingspel

Kosten:

 • 1 Dagdeel Safety Spotter € 1.750,00
 • Extra dagdeel op dezelfde locatie € 750,00
 • Prijs: Exclusief 21% BTW, inclusief reis- en verblijfskosten tot max. 100km.

Trainingsfrequentie: 

 • 1x / jaar Safety Spotter training
 • 6x per jaar een e-learning Toolbox met toets en evaluatie 4Qualis SMS
2. Alles over de RI&E, TRA, LMRA, Werkvergunning en Toolbox.

Leer het verschil tussen RI&E en TRA, gevaar en risico. Leer, ook in teamverband, kijken en analyseren om incidenten te voorkomen.

Doelgroep:

 • Uitvoerende medewerkers
 • Toezichthouders
 • VGWM commissieleden
 • Preventiemedewerkers
 • BHV’ers
 • Arbocoördinatoren
 • Arbo professionals
 • HR medewerkers

Inhoud:

Uitleg en logische opbouw vanuit de potentiële gevaarsituatie;

 • De RI&E als uitgangspunt. Uitleg over het ‘Hoe, Waarom en Gebruik’
 • De TRA als mogelijk vervolg
 • De Werkvergunning voor het vastleggen van afspraken
 • De LMRA bij aanvang werk
3. ARBO-Masterclass - “Beïnvloeden van gedrag”

In 2014 zijn we gestart met de Arbo-Masterclass. De cursus is bedoeld om de Arbo adviseur, naast zijn specialistische opleiding, met behulp van de 7-kernvaardigheden, verder te begeleiden tot het meesterschap.

Meesterschap?

In de training komen de volgende 7-kernvaardigheden voor de adviseur aan bod. Er kan een keuze gemaakt worden in de categorie: Beginner – Gevorderde – Meester.

 • Coachen
 • Oplossingsgericht werken
 • Effectieve systemen opzetten
 • Infiltreren en beïnvloeden
 • Levendig communiceren
 • Weerstand wegwerken
 • Grenzen aangeven

Vooraf

Vóór de start van de cursus kan je met behulp van een 7-punt - 360° reflectie-tool jouw huidige vaardigheden van beïnvloeden peilen. De resultaten hiervan zijn mede bepalend voor waar je tijdens de Masterclass actief

Wat bieden wij?

Tijdens de ARBO-masterclass ‘Beïnvloeden van Gedrag’ bouwen wij je kennis en vaardigheden verder uit met;

 • Oefeningen in een veilige context
 • De casussen en ervaringen die je zelf inbrengt
 • Het ontwikkelen van de juiste; systematiek, presenteren en implementeren
 • Positionering in een freelance relatie of detachering
 • Tijd in het lesprogramma om te oefenen in de beïnvloedingssfeer
 • Gerichte feedback zodat je beter weet waar je sterk in bent en waar je kan groeien (uitkomst 360° Reflectie Tool)

Resultaat individueel

Na het volgen van de ARBO masterclass:    

 • heeft u veiligheidsgedrag via ervaringsgerichte activiteiten en 360° reflectie scherp ervaren en heeft u daarmee inzicht in uw huidige veiligheidsgedrag
 • bent u zich nog bewuster van het effect  van uw eigen voorbeeldgedrag op de ontwikkeling van de veiligheidscultuur binnen de organisatie waar u tewerkgesteld bent
 • krijgt u bagage om uw interventies bij de verschillende veiligheidsculturen binnen uw werkomgeving te optimaliseren
 • kunt u zich nog beter positioneren in de organisatie
 • ervaart u het verschil tussen de probleemgerichte en oplossingsgerichte benadering en het effect daarvan op veiligheidsgedrag
 • beschikt u over kennis om zinvolle vragen te stellen ter ontwikkeling van veiligheidsgedrag
 • kent u de intervisietechniek tot voorbereiding van persoon certificatie
 • stijgt u uit boven de middelmaat.

Investering klik: https://www.veiligheidskunde-master.nl/ivk-masterclass-veiligheidskunde-integrale-veiligheid.html

Omdat er een belangrijk verschil is tussen adviseurs in loondienst en ingeleende adviseurs bieden wij voor elke groep een cursus.

4. Coachende vaardigheden voor de (Arbo-) adviseur
 • VK, AH, KAMco
 • Leidinggevende
 • HR medewerker
 • Milieucoördinator
 • OR leden
 • Preventiemedewerker

Als adviseur zoek je altijd op welke manier je invloed kan hebben op beleid, zonder een hiërarchische positie te hebben. Daarom kunnen coachende vaardigheden heel goed helpen. Door te luisteren, te exploreren en inspireren kun je anderen helpen in hun groei en autonomie en als weerstand vermindert bij anderen en jezelf krijg je een beter draagvlak voor je advies.

In deze opleiding gaan we concreet aan de slag met coachende vaardigheden voor de adviseur. We schakelen snel over op oefening, feedback en leren van elkaar, zodat je met voldoende bagage deze cursus afsluit.

Programma

 • Effectief waarnemen en communiceren
 • Je persoonlijke stijl en die van anderen
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Actief en empathisch luisteren
 • Effectief beïnvloeden
 • Roos van Leary / gedragspatronen
 • Techniek van vragen stellen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met weerstand
 • Communicatiestijlen en -patronen +PP ondersteuning
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan met vaktechnische verdieping

Studiewijze

Voorafgaande de training vul je een schriftelijke intake in. Hierin breng je je leerdoelen in kaart. Samen met onze docenten en medecursisten wissel je ervaringen uit en wordt gewerkt met individuele opdrachten en groepsopdrachten. De opdrachten worden scherp geanalyseerd en besproken.

Door individuele feedback krijg je inzicht in de manier waarop je communiceert, de invloed hiervan op anderen en je persoonlijke verbeterpunten. Aan het eind van de training schrijf je een persoonlijk actieplan, waarin staat hoe en wanneer je het geleerde gaat toepassen.

Wat kan je na de cursus?

Na het volgen van deze opleiding

 • Ken je de basisprincipes en vaardigheden van coachen
 • Kan je bepalen in welke situaties en bij welke personen je coachende vaardigheden toe kan passen
 • Kan je naast je rol als adviseur een coachende houding aannemen, met aandacht voor de andere
 • Kan je explorerende vragen stellen in een gesprek
 • Kan je de anderen inspireren tot actie en zo zijn autonomie doen groeien

Investering

Prijs                  : € 995,00 exclusief BTW, inclusief lunch en drankjes
Cursusduur      : 2 dagen
Deelnemers     : Minimaal 6 / maximaal 12

5. Veiligheid in privétijd

Een tour langs alle gevaren in en om het huis.

 • Herken ze
 • Benoem ze
 • Elimineer ze
 • Adviezen over organisatie / vluchtplan

Cases met behulp van de handleiding NLVI boekje ‘Veilig Tips Thuis’

 • Diverse video voorbeelden
 • NAPO films

Een educatieve ontspannende dagdeel training (13.00 – 16.00uur)

Prijs per persoon: € 75,00

 • Groep: 10 personen tot 20 personen
 • Locatie NLVI Practicum

Inclusief:

 • ‘Veilig Tips Thuis’ PDF boekje
 • Koffiemok ‘Is uw gezin u heilig – Werk dan veilig’.

Nu inschrijven VK Masterclass

Nu nog aanmelden!

Download nu het
inschrijfformulier

Leveringsvoorwaarden

Inschrijfformulier