ARBO Masterclass

 “Beïnvloeden van gedrag”

In 2014 zijn we gestart met de Arbo-Masterclass. De cursus is bedoeld om de Arbo adviseur, naast zijn specialistische opleiding, met behulp van de 7-kernvaardigheden, verder te begeleiden tot het meesterschap.

Omdat er een belangrijk verschil is tussen adviseurs in loondienst en ingeleende adviseurs hebben wij de bestaande lesstof, in de PA versie, uitgebreid met typerende zaken waarmee juist de project adviseur geconfronteerd kan worden.

Meesterschap?

In de training komen de volgende 7-vaardigheden aan bod, die het verschil maken bij meesterschap

  • Coachen
  • Oplossingsgericht werken
  • Effectieve systemen opzetten
  • Infiltreren en beïnvloeden
  • Levendig communiceren
  • Weerstand wegwerken
  • Grenzen aangeven

Vooraf

Vóór de start van de cursus kan je met behulp van een 7-punt reflectie-tool jouw huidige vaardigheden van beïnvloeden peilen. De resultaten hiervan zijn mede bepalend voor waar je tijdens de Masterclass actief

Wat bieden wij?

Tijdens de ARBO-masterclass ‘Beïnvloeden van Gedrag’ bouwen wij je kennis en vaardigheden verder uit met;

-          Oefeningen in een veilige context

-          De casussen en ervaringen die je zelf inbrengt

-          Het ontwikkelen van de juiste; systematiek, presenteren en implementeren

-          Positionering in een freelance relatie of detachering

-          Tijd in het lesprogramma om te oefenen in de beïnvloedingssfeer

-          Gerichte feedback zodat je beter weet waar je sterk in bent en waar je kan groeien (uitkomst 360° Reflectie Tool

Resultaat individueel

Na het volgen van de ARBO masterclass:    

·         heeft u veiligheidsgedrag via ervaringsgerichte activiteiten en 360° reflectie scherp ervaren en heeft u daarmee inzicht in uw       huidige veiligheidsgedrag

·         bent u zich nog bewuster van het effect  van uw eigen voorbeeldgedrag op de ontwikkeling van de veiligheidscultuur binnen       de organisatie waar u tewerkgesteld bent

·         krijgt u bagage om uw interventies bij de verschillende veiligheidsculturen binnen uw werkomgeving te optimaliseren

·         kunt u zich nog beter positioneren in de organisatie

·         ervaart u het verschil tussen de probleemgerichte en oplossingsgerichte benadering en het effect daarvan                  

·         beschikt u over kennis om zinvolle vragen te stellen ter ontwikkeling van veiligheidsgedrag

·         kent u de intervisietechniek tot voorbereiding van persoon certificatie

·         stijgt u uit boven de middelmaat.

 

Programma

·         Welkom en informatie

·         Toelichting opbouw training en doel

·         Voorstelronde

·         Bespreken van kritieke beroepssituaties en de uitslag van de 360° Reflectietool

·         Beinvloeden 1

·         Oplossingsgericht werken

·         Coachen

 

Dag 2

·         Welkom en informatie

·         PowerPoint Intelligentie

·         Pecha Kucha

·         Beinvloeden 2

·         Intervisie

·         Bekijken meegenomen materiaal

·         Afspraken m.b.t. dag 4

 

Dag 3

·         Welkom en informatie

·         Veiligheid in de praktijk

·         Weerstand ombuigen en grenzen aangeven

·         Werken met systemen

·         Empowerment

 

Dag 4

·         Welkom en informatie

·         Presentaties

·         Uitreiken certificaten

·         Diner (TE191 en 192)

 

Cursuslocatie NLVI Practicum. Aalborg 7, 2993LB Barendrecht

Data; TPA193: 15/16-02 + 15/16-03. TPA194: 4/5-10 + 1/2-11

Cursustijden: 08.30 uur – 17.00 uur, Pauze 10.15 uur en 15.00 uur, Lunch 12.30 uur

 

Cursuslocatie Apollo Hotel, Burgermeester Keijzerweg 100, 3353 CV Papendrecht

Data: TE191 30/31-01 + 27/28-02. TE192 16/17-10 + 13/14-11

Cursustijden: 1e dag: 09.00 uur - 21.00 uur, 2e dag 09.00 – 18.00 uur

Aanvang

Woensdag 16 oktober 2019 om 09:00

Einde

Donderdag 17 oktober 2019 om 18:00

Inschrijven